PaperChainManagement BV (PCM) has been acquired by HH Global. Please visit HHGlobal.com.

Verpakking

Prijsstrategie verschilt per leverancier

De prijsstijgingen die door papierleveranciers worden doorgevoerd zullen zorgen voor hogere verkoopprijzen richting drukkers, uitgevers en retailers. Niet alle leveranciers voeren dezelfde prijsstrategie. De ene kondigt in een paar weken tijd meerdere prijsverhogingen aan (grondstoffen, energie, beschikbaarheid oud papier etc.) terwijl er ook leveranciers zijn die de grote sprong in prijzen maken voor de leveringen vanaf 2022. Lees verder…

Beheersbijdrage recycling blijft gelijk

De Stichting Verwijderingsfonds (SVF) heeft het tarief voor de zogeheten recyclingbeheersbijdrage vastgesteld. Het tarief voor deze jaarlijkse heffing, die gaat over het eerste kwartaal van 2022, is vastgesteld op € 2,90 per 1.000 kilo nieuw op de markt geplaatst, geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de SVF voor de periode tot medio 2023. De heffing is vergeleken met 2021 gelijk gebleven. Lees verder…

Krapte drijft prijzen oud papier op

De fabrieken die zijn aangewezen op oud papier als basisgrondstof bij de productie van papier en karton, kampen met sterk gestegen prijzen als gevolg van de krapte. De krantenproducten zijn hier een belangrijke factor en juist deze markt neemt qua volume het snelst af (in 2020 met 25%). Dit treft dus zowel de producenten van grafisch papier die gebruik maken van oud papier als grondstof, alsook de producenten van recycling karton. Lees verder…

Onrust op papiermarkt blijft voorlopig

De markt voor grafisch papier blijft onrustig. Sterk gestegen kosten van de grondstoffen (oud papier, pulp), energie en transport worden door leveranciers in de prijzen verdisconteerd. Dit heeft tot gevolg dat alle Europese producenten van grafisch papier de prijzen reeds hebben verhoogd of met ingang van juli gaan verhogen. Lees verder…