Verpakking

Grenzen aan recycling van plastic

11 februari 2021 -

Er zitten grenzen aan de mogelijkheden voor het recyclen van plastic verpakkingsmateriaal. In 2025 kunnen we met de grootste mogelijke inspanningen 72 procent van het gebruikte plastic recyclen, maar dat zal grote investeringen vergen. Dat zeggen wetenschappers van de universiteiten van Wageningen, Twente en Gent. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor het recyclen van verpakkingsplastic. Lees verder…

Het blijft onrustig aan het prijsfront

16 november 2020 -

De afzet in de papiermarkt is in de eerste negen maanden van 2020 met tientallen procenten gedaald. Na het uitbreken van de coronapandemie ging de rem op advertentie-uitgaven en dientengevolge ontstond een sterke terugval van volumes. Dit heeft een enorm gat geslagen in met name de markt voor krantenpapier, maar ook de andere kwaliteiten hebben daaronder geleden. Lees verder…

KIDV: Verpakkingen beter recyclebaar maken

16 november 2020 -

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft de Recyclecheck 2021 gepresenteerd, een handig hulpmiddel voor bedrijven om verpakkingen van karton en papier beter recyclebaar te maken. De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen. Daarnaast is een lijst met aandachtspunten opgenomen om de recyclebaarheid van papier- en kartonverpakkingen te verbeteren. Lees verder…

Blog van IPP-directeur Jeroen Kuiper

16 november 2020 -

Als PaperChainManagement komen we binnen ons netwerk wel eens informatieve onderwerpen tegen. Zo ook een blog van Jeroen Kuiper, directeur van IPP, die zijn licht laat schijnen op het gebruik van duurzaam verpakkingsmateriaal. Lees verder…