PaperChainManagement BV (PCM) is nu onderdeel van HH Global.

Glasheldere Werkwijze

Planmatige aanpak, heldere analyse en werkbare oplossingen.

PaperChainManagement stelt zich onafhankelijk en flexibel op, met wederzijds vertrouwen als uitgangspunt. Vooraf leggen we de uitgangspunten vast van het onderzoek en de omvang van onze activiteiten. De planning en voorstellen voor implementatie sluiten het geheel af.

PaperChainManagement - Supply Chain optimalisatie
werkwijze paperchainmanagement analyse

Analyses als vertrekpunt

PaperChainManagement gaat uit van een twee-fasen model:

In kaart brengen van de huidige werkwijzen en productiemethoden, toepassing grondstoffen, etc., veelal door deskresearch en analyses op basis van aggregate data.

In-depth business analyses, waarbij onderzoek wordt verricht met behulp van eigen software en calculatiemodellen, alsmede matching met EU-databases.

Onze sterkte is dat we beschikken over in de praktijk bewezen concepten en methoden én de meest uitgebreide databases in Europa op het gebied van de supply chain drukwerk.

Rapporten om mee te werken!

PaperChainManagement levert geen theorieën, maar rapporten om resultaten te bereiken. Vandaar dat we in onze rapportages helder zijn en een duidelijk jargon hanteren.

Rapportage van analyseresultaten: voorafgaand aan onderhandelingen en tendering maken we het besparingspotentieel van de totale waardeketen inzichtelijk, bieden alternatieven en calculeren de impact daarvan op het bedrijfsresultaat.

realisatie paperchainmanagement
advies paperchainmanagement

Advies

De voorgestelde oplossingen zijn werkbaar en passen binnen uw organisatie. Het resultaat is meetbaar. Geen hit-and-run, maar blijvend voordelen.

Realisatie en implementatie

Advies, uitvoering en omzetting gaan hand in hand!

Het omzetten van de adviezen naar het realiseren van besparingen kan verschillen per opdrachtgever. De adviezen van PaperChainManagement zijn altijd:

  • werkbaar
  • passend binnen de organisatorische setting
  • oplossingsgericht
  • meetbaar
  • blijvend voordeel biedend

PaperChainManagement is bij alle facetten betrokken. Onze opdracht is pas beëindigd als de adviezen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

realisatie paperchainmanagement
followup paperchainmanagement

Follow-up voor blijvende kostenvoordelen!

Een veel voorkomende keuze om gerealiseerde kostenvoordelen structureel vast te houden: een follow-up in de vorm van second opinions, jaarlijkse contractreviews, adviezen over prijsontwikkelingen bij het drukken, papierkosten en alternatieven, etc. PaperChainManagement kan inkoopvaardigheden door middel van training en kennisoverdracht vergroten, en tools aanreiken voor de organisatie. Hiervoor kunnen Service Level Agreements (SLA’s) worden afgesloten.

PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.