Wijdverbreide misverstanden over papier

Uit een onderzoek van bureau About Two Sides onder 6.000 Europese consumenten blijkt dat er een enorme kloof gaapt tussen negatieve veronderstellingen en positieve feiten over papier.

Bijna 60 procent van ondervraagden denkt dat de Europese bossen steeds kleiner worden, maar in de periode 2005-2015 is de omvang toegenomen met 44.000 vierkante kilometer, een gebied zo groot als Zwitserland. Dagelijks komt er een gebied van meer dan 1.500 voetbalvelden bij, aldus de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Die bossen leveren 90% van het hout dat door de Europese papierindustrie wordt gebruikt.

Van de houtkap wereldwijd wordt de helft gebruikt als brandstof, een derde voor industrieel gebruik, zoals constructie en meubelen, en slechts 13 procent door de papierindustrie.

Een op drie ondervraagden vindt het gebruik van papier verspilling, maar in Europa wordt een recyclinggraad behaald van 72,3%; papieren verpakkingen zelfs meer dan 85%. Van de ondervraagden vindt 63% dat uitsluitend nog gerecycled papier moet worden gebruikt. Maar ze weten niet dat dit onmogelijk is omdat papiervezels niet oneindig hergebruikt kunnen worden. Het gemiddelde hergebruik is 3,6 keer. Het aandeel van oud papier in de papierproductie bedraagt 53%.

Ruim de helft van de ondervraagden denkt dat voor de productie van papier enorm veel water wordt verspild, terwijl 93% van het gebruikte water na zuivering terugkeert in het milieu. Papierfabrieken staan bovendien in waterrijke gebieden.

Meer dan de helft van de ondervraagden gelooft dat elektronische communicatie beter is voor het milieu, maar de ICT-industrie is wereldwijd goed 2,5 tot 3% van de broeikasgassen; de verwachting is dat in 2040 oploopt gelopen zal zijn tot 14%.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.