PaperChainManagement BV (PCM) is nu onderdeel van HH Global.

Capaciteit grafisch papier daalt verder in Europa

De vraag naar grafisch papier daalt de laatste jaren met gemiddeld meer dan 5%. Als reactie hierop, mede gevoed door de extreem lage prijzen in 2020, wordt door producenten de capaciteit steeds verder teruggebracht. In 2021 is er een grote onbalans ontstaan door de afbouw enerzijds, maar ook door de ombouw richting de verpakkingsmarkt, sneller ging dan de daling van de vraag. In vijf jaar tijd is de totale capaciteit met bijna 10 miljoen ton afgenomen.

In onderstaande tabel is het verloop van de totale productiecapaciteit van grafisch papier in Europa over de laatste vijf jaar weergegeven. Dit betreft de totale capaciteit van alle soorten papier bij elkaar.

Over de jaren 2017 – 2022 ligt de gemiddelde capaciteitsdaling op ruim 6% per jaar. Uit de onderliggende detailcijfers blijkt dat de grootste daling zit in de capaciteit voor Newsprint (ruim 34% over een periode van vijf jaar). Ook de totale capaciteit van de productie van coated papier (houtvrij én houthoudend) is sterk teruggebracht (ruim 31% in vijf jaar).

De verwachting is dat de totale capaciteit de komende jaren nog verder zal teruglopen. Dit heeft alles te maken met structurele dalingen in z’n algemeenheid en ook ombouw van capaciteit voor de verpakkingsmarkt. Het is ook nog de vraag wie de overnamekandidaten worden van de fabrieken die bij Stora Enso in de verkoop zijn gegaan.

Bezettingsgraad papierfabrieken toegenomen
De reductie van capaciteit en een lichte stijging van de vraag ten opzichte van het coronajaar 2020 heeft er voor gezorgd dat de bezettingsgraad van de papierfabrieken vergeleken met 2020 sterk is toegenomen. Uit de meest recente bezettingscijfers blijkt dat utiliteitsnorm bij fabrieken is toegenomen. De meeste fabrieken komen met cijfers ruim boven de 80% en soms zelfs boven de 90%.

Vergeleken met de cijfers van 2020 is er een nieuwe balans ontstaan tussen vraag en aanbod. De vraag is nu wel hoe het jaar 2022 zich verder zal ontwikkelen wat betreft vraag en aanbod. De hoge prijzen en de beschikbaarheid leiden er ook toe dat aan de zijde van afnemers gekeken wordt naar besparingsmogelijkheden en alternatieven.

De cijfers over januari van dit jaar geven ten opzichte van 2021 een beeld te zien van een lichte toename van de vraag naar Newsprint, SC en houtvrij LWC. Dalingen zien we bij houtvrij ongecoat en LWC. Over het geheel is de Europese vraag iets toegenomen; de export naar landen buiten Europa is daarentegen sterk gedaald.

Import in Europa is marginaal omdat vanuit Russische leveranciers niets is te verwachten en de prijzen vanuit de VS en Canada worden opgedreven door de hoge logistieke kosten.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.