PaperChainManagement BV (PCM) has been acquired by HH Global. Please visit HHGlobal.com.

Papiermarkt: de prijzen dalen! – Vraag neemt sneller af dan reductie capaciteit

Na de forse prijsstijgingen, ook nog begin dit jaar, komt er weer een draaiing in de markt. De prijzen dalen! Vraag en aanbod op de papiermarkt worden verstoord doordat de afbouw van capaciteit wordt ingehaald door een sterker dan verwachte terugloop van de vraag.

In de eerste helft van dit jaar zijn veel voorraden weggewerkt. Dit telt vooral in de markt van krantenpapier en verbeterd krantenpapier. Ook de markt van houtvrije papiersoorten staat onder volumedruk. Critici vragen zich af of de papierindustrie met haar wispelturige prijspolitiek hiervan zelf niet de oorzaak is nu tal van eindafnemers hebben besloten volumes terug te draaien.

Steeds meer digitaal

De volumes van dagbladen en overige kranten zijn ook in 2019 gedaald. Steeds meer abonnees stappen over op een digitale editie. Voor tijdschriften zien we ook een dalende trend. Advertentievolumes dalen eveneens.

Terugval hele linie

In de eerste helft van 2019 is sprake van een terugval van volumes over de hele linie. Op de West-Europese markt vallen de leveringen in het Verenigd Koninkrijk het sterkst op: in het segment kranten- en verbeterd krantenpapier is de terugval 14%. In overige landen is de daling minder sterk; het gemiddelde in West- Europa bedraagt zo’n 7%.

In het segment van de SC-papierkwaliteiten is de terugval over alle EU-landen gezien circa 12%. Uitschieters zijn er ook: in Duitsland, Italië en Nederland ligt deze terugval nog aanmerkelijk hoger. Diepdruk doet het daarbij veel slechter dan offset. Dit is een signaal dat er op wijst dat diepdruk permanent onder druk staat. Tijdschriften gaan meer en meer over op offsetkwaliteiten en de tijd van volumeorders in de postorder- en catalogusmarkt is passé.

LWC-markt

In de markt van LWC- kwaliteiten zien we een soortgelijke tendens. Maar in landen als Nederland, Spanje en Italië is over de hele linie sprake van nog sterkere dalingspercentages van rond de 20%. Ook in het LWC-bereik is de diepdruk de grote verliezer; circa het dubbele van de teruggang in offset. De afzet naar de houtvrije sector blijft ook achter; sterke dalers zijn hier het VK, Spanje en de Benelux.

overlees:

Opnieuw verdwijnt capaciteit uit de markt

Om de verstoring in de verhouding tussen vraag en aanbod op de papiermarkt te verkleinen wordt weer capaciteit uit de markt genomen. Binnen afzienbare tijd legt UPM een machine in Duitsland stil met een capaciteit van 155.000 ton. Burgo in Italië legt in het LWC-segment een machine stil met capaciteit van circa 400.000 ton. Deze capaciteit gaat richting de verpakkingsindustrie. Bij Stora Enso is een ombouw naar liners voor de verpakkingsindustrie gepland met een capaciteit ter grootte van 400.000 ton. De verwachting is dat deze capaciteitsreducties de verhouding tussen vraag en aanbod meer in balans brengen.

Meer reducties

De verwachting is, ook als we kijken naar de halfjaarberichten van de papierconcerns, dat er nog meer reducties van capaciteit of ombouw van bestaande capaciteit naar rendabeler producten zullen plaatsvinden.

Grote concerns als UPM, Stora Enso en Norske Skog staan als de grootste producenten van krantenpapier in Europa voor interessante vraagstukken als het gaat om de rentabiliteit en kostendekking. Wie de eerste strategische stap zet is nog de vraag.
De verstoring van vraag en aanbod zorgt voor prijsdruk in benedenwaartse richting.

Oud papier

Daarnaast staan ook de prijzen van pulp en celstof onder druk als gevolg van voldoende aanbod van oud papier (o.m. ook door daling export naar China) en terugval van de algehele vraag.

In de nevenstaande grafiek zijn de prijsontwikkelingen weergegeven voor de eerste helft van 2019. De prognose is dat voor met name krantenpapier en verbeterd krantenpapier voor de tweede helft van het jaar een lichte daling (2% tot 4%) kan worden genoteerd. Op de spotmarkten kunnen de schommelingen forser zijn.

De tweede helft van het jaar wordt er altijd meer papier geleverd. Het is nog afwachten hoe dit zich ontwikkelt en wat het effect zal zijn op de prijzen.

In oktober is de jaarlijkse IFRA meeting. Traditiegetrouw wordt hier altijd een aftrap gegeven voor de prijzen in 2020. Maar met de huidige verwachting is de wereld 180 graden gedraaid vergeleken met de laatste twee jaar.

Het wordt spannend zowel aan afnemerszijde (kranten, retailers etc.) als de kant van de papierproducenten.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.