Export oud papier naar China daalt

Oud papier vindt nog altijd haar weg naar China, maar de tonnages die verscheept worden lopen drastisch terug. Reden: de Chinese overheid stelt steeds strengere eisen aan de kwaliteit van het oud papier dat het land binnenkomt voor verwerking in de kartonindustrie.

De vervuilingsgraad van het ingevoerde karton mag namelijk niet boven de 1% norm uitkomen. Het gevolg van deze maatregel is dat de export van oud papier onder druk staat, wat onmiddellijk zijn weerslag heeft op de prijzen van oud papier. In oktober zijn die drastisch gedaald, met € 20 tot € 30 euro per ton, met name de gemengde soorten.

De prijsontwikkeling van oud papier loopt min of meer synchroon met teruggang in de afzet. De grafiek laat een duidelijke trend zien als het gaat om de opbrengstprijzen voor diverse soorten oud papier. Ook hier is het evenals bij de productie van nieuw papier een kwestie van vraag en aanbod.

Naar nieuwsoverzicht