PaperChainManagement BV (PCM) is nu onderdeel van HH Global.

Europees oud papier: prijzen fluctueren

Tot eind dit jaar wil China de importbeperking van oud papier handhaven. Sinds China strenger is gaan toezien op de kwaliteit (vervuilingsgraad van het aangeleverde papier) is er een invoerquotum ingesteld. Voor steeds kleinere volumes worden nog licenties verstrekt. Daarnaast is door de handelsoorlog met de VS ook een importheffing op oud papier van kracht. Mede door de coronacrisis stijgen de prijzen van Europees oud papier na een periode van daling.

In onderstaande tabel zien we het effect van deze importbeperkende maatregelen.

Overall is de export van oud papier naar China met meer dan een derde gedaald. Voor Nederland geldt een terugval in tonnages van meer dan 40% als 2018 en 2019 met elkaar worden vergeleken. Hierdoor was er begin dit jaar een stuwmeer aan oud papier in Europa. Voor de Europese golfkartonindustrie vertaalden deze dalende prijzen zich voor grondstoffen in een kostenvoordeel.

Het tij keert door corona

Door de coronacrisis keerde het tij al snel. Door de lock downs in Europese landen kwam de inzameling van oud papier onder druk te staan. In landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië liep het inzamelvolume heel erg sterk terug. In sommige landen ging het volume met meer dan 50% terug. Maar daar stond tegenover dat de behoefte aan oud papier als basisgrondstof voor de verpakkingsindustrie sterk toenam. Door hamsterwoede als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar pharmaverpakkingen, hygiënepapier, e-commerce verpakkingen en foodverpakkingen enorm toegenomen. Door de krapte die was ontstaan namen de prijzen van oud papier fors toe. Even afhankelijk van het land, ging het om stijgingen van circa € 30 tot € 50 per ton.

Nu deze stijgingen hun weg hebben gevonden, is de vraag hoe dit zijn uitwerking heeft richting tweede helft van 2020. De eerste tekenen wijzen in de richting van een herstel tussen vraag en aanbod; normalisatie is in gang gezet. De productie van grafisch papier herstelt en in de verpakkingsindustrie is het effect van de enorme Europese hamsterwoede tanende. De automotiv industrie, ook een belangrijke speler als het gaat om golfkartonvolumes, komt weer op gang. Hoe de prijzen zich voor de rest van dit jaar definitief ontwikkelen is nog onzeker. Verwachting is wel dat leveranciers de gestegen grondstofprijzen zullen trachten door te berekenen.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.