Campagne voor invoering JA-sticker voor folders in Amsterdam

Retailers en verspreidorganisaties in Amsterdam voeren een campagne om mensen ertoe te bewegen een sticker met de tekst ‘Ongeadresseerde folders JA’ op hun brievenbus te plakken.

Op 1 januari 2018 wordt in Amsterdam een verbod ingevoerd voor het bezorgen van reclamedrukwerk op adressen waar de bewoners niet expliciet daarom verzoeken.

MailDB, KVGO en Spotta hebben vergeefs voor de rechtbank betoogd dat het door Amsterdam beoogde opt-in systeem grote economische schade zou toebrengen aan de middenstand, de producenten van reclamedrukwerk en de verspreiders daarvan. Ook meenden ze dat het geen voordelen voor het milieu heeft, eerder nadelen.

Hoger beroep

MailDB, het KVGO en Spotta hebben inmiddels hoger beroep aangetekend tegen de beslissing die de rechtbank vorige maand nam. Hangende dit beroep voert MailDB nu de campagne ‘Zetjebrievenbusopgroen’ om Amsterdammers te voorzien van een JA-sticker. Winkeliers hebben displays met JA-stickers en posters in hun winkels geplaatst en de sticker is meegestuurd met de huis-aan-huis verspreiding van het folderpakket. Via de website www.zetjebrievenbusopgroen.nl kan de sticker gratis worden aangevraagd.

Intensieve lobby

De gemeenteraad van Amsterdam heeft zich eerder uitgesproken voor invoering van de JA|JA- sticker, na een intensieve lobby van de Partij voor de Dieren. Voor Amsterdam betekent dit dat van de circa 430.000 brievenbussen er tenminste ruim 200.000 kunnen worden voorzien van een sticker. Momenteel is circa 50 procent van de brievenbussen in Amsterdam van een NEE|NEE- of NEE|JA-sticker voorzien.

Effect op traffic

Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld effect hebben op traffic richting de winkels. Hoe dat op de langere termijn uitwerkt laat zich nog moeilijk voorspellen. Na Amsterdam zullen wellicht ook andere steden dit initiatief volgen.

Wet Minimum Loon

Met ingang van 1 januari worden de verspreidorganisaties geconfronteerd met de Wet Minimum Loon (WML). Dit komt erop neer dat ook voor de folderbezorgers het minimumjeugdloon gaat gelden. Verspreidorganisaties hebben een model uitgewerkt met een toeslag op het verspreidtarief, gebaseerd op variabelen als gewicht, omvang buitengebieden, etc. En dat betekent dus dat de verspreidtarieven omhoog gaan per 1 januari 2018. Retailers worden hiermee opgezadeld.

Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat zij als eindklant in het kader van ketenaansprakelijkheid verantwoordelijk zijn voor handhaving van de nieuwe tarieven.

Ga terug