PaperChainManagement BV (PCM) has been acquired by HH Global. Please visit HHGlobal.com.

Weinig oudpapier meer naar China

Van oudsher is China een grote importeur van oudpapier uit Europa. Nederland en Groot-Brittannië zijn koplopers van de export. Ook de VS is een grote exporteur van oudpapier naar China. De vraag naar oudpapier wordt aangewakkerd door de enorme verpakkingsindustrie in China die (goedkoop) oudpapier inzet als basisgrondstof voor de productie van golfkarton.

Sinds 2017 voert de Chinese overheid een beleid om te komen tot een schonere industrie. Daarin past steeds minder de grote hoeveelheden oudpapier uit Europa. omdat dit in veel gevallen verontreinigd is en dat leidt vervolgens tot een extra belasting van het milieu in China. Dat is de reden waarom Chinese overheid steeds hogere eisen is gaan stellen aan de mate van verontreiniging van oudpapier dat wordt geïmporteerd. Via een licentiesysteem en het toekennen van quota is gepoogd de belasting voor het milieu een halt toe te roepen.

In de grafiek is deze trend in de export van oudpapier naar China in de periode 2018-2020 duidelijk waarneembaar. Groot-Brittannië is door deze maatregelen het sterkst geraakt.

Inmiddels heeft China nieuwe kanalen aangeboord; onder meer via Maleisië, Thailand, India en Vietnam. Deze landen betrekken oudpapier uit Europa en leveren het gerecycled aan China, dat hierdoor indirect nog steeds een dominante rol in de Europese oudpapierhandel speelt.

Oudpapier is momenteel als gevolg van schaarste en een sterke vraag een belangrijke grondstof voor Europese papier- en kartonproducenten. De vraag naar oudpapier voor met name de productie van krantenpapier is zo sterk dat concerns zelfs tijdelijke stilstand overwegen.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.