Stijgende grondstofprijzen door klimaatveranderingen

De relatief warmere winters van de laatste jaren brengen de bosbouw in de Noord-Europese landen (Finland, Zweden en Noorwegen) in de problemen.

De bosbouwindustrie is van oudsher een belangrijke toeleverancier van hout als grondstof voor de productie van papier en karton. De gemiddelde temperatuur in de winter stijgt en de winters beginnen later. Daardoor blijft de grond gedurende een langere periode zacht en is het niet mogelijk om met zwaar materieel in de bossen te komen en hout naar de fabrieken te transporteren. Dit leidt vervolgens weer tot een tekort aan houtvoorraad, waardoor de productie van papierfabrieken in de problemen komt. In een aantal gevallen heeft dit al geleid tot (tijdelijke) stilstand van de productie. Ook kunnen er geen voorraden worden opgebouwd om in tijden van schaarste op terug te vallen.

Pulpmarkt

Als gevolg van het houttekort ontstaat ook extra druk op de prijzen op de pulpmarkt. De vraag vanuit China is ook groot omdat deze weer een verbod heeft op oud papier dat meer dan 1% vervuild is. Dientengevolge: sterke vraag vanuit China, terwijl ook de vraag in Europa hoog is. Eindresultaat is dus oplopende prijzen van grondstoffen, die zich laten vertalen in hogere papierprijzen. Hoe zich dat de komende maanden ontwikkelt is nog onduidelijk, maar de verwachting is wel dat het voor de Europese papierleveranciers niet zonder gevolgen zal blijven.

Ga terug