PaperChainManagement BV (PCM) is nu onderdeel van HH Global.

Prijzen grafisch papier in Europa snel omhoog

De prijstrends voor grafisch papier waren de laatste paar jaar naar beneden gericht. Het hoogtepunt van deze glijdende schaal was medio vorig jaar, toen bleek dat de bezettingsgraden van bijna alle soorten met 10% tot 20% waren gedaald. Het krantenpapier is daarbij het sterkst geraakt met een daling van ruim 20%. Landen als Italië, Groot-Brittannië en Spanje lieten nog sterkere dalingen zien.

Tegelijkertijd is ook de toevoer van oudpapier als basisgrondstof voor nieuw (kranten)papier afgenomen. In Frankrijk is er een tijd geen oudpapier ingezameld. Dit heeft er weer voor gezorgd dat door het krappe aanbod de prijzen zijn gestegen.

Perfecte cocktail
Dat de prijzen van grafisch papier nu stijgen komt niet alleen door de geringe beschikbaarheid van oudpapier, maar ook door stijgende prijzen van pulp, celstoffen en hout. Dit gecombineerd met beschikbaarheid van transportcapaciteit, stijgende transportprijzen en een lichte toename van de vraag naar grafisch papier. Dat zorgt voor een perfecte cocktail voor prijsstijgingen.

Daarnaast stellen kenners dat de sterke afname van de algehele vraag natuurlijk de discussie doet aanwakkeren over capaciteit die uit de markt genomen gaan worden. Onlangs heeft SCA volledig afscheid genomen van grafisch papier en heeft Stora Enso in Oulu haar houtvrije capaciteit stilgelegd. De vraag is wie volgt, zeker ook omdat de rendementen van grafisch papier door de prijsdalingen onder sterke druk staan.

Prijzen stijgen
Over de hele linie nemen we waar dat de prijzen omhooggaan en dat voor de lage prijzen van eind 2020/begin 2021 geen zaken meer worden gedaan. Diverse concerns hebben al verhogingen aangekondigd of hebben die per 1 april reeds doorgevoerd. En dan gaat het om stijgingen van € 20 tot € 50 per ton; afhankelijk van de soort papier. Maar wel is duidelijk dat de stijgende trend voor de rest van dit jaar zal doorzetten. In Duitsland maakt de BVDM zich zorgen om de snelle draaiing in de papierprijzen. Zij vrezen dat een snelle stijging, zoals aangekondigd, de rendementen van de druk- en media-industrie negatief zal beïnvloeden. Gevreesd wordt voor een druk op mediabudgetten en dientengevolge een terugval in het palet aan drukopdrachten, met name in de retail.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.