PaperChainManagement BV (PCM) has been acquired by HH Global. Please visit HHGlobal.com.

P(r)ietpraat: Folderboycot strooit zand in de ogen!

De gemeente Haarlem voert onder aanvoering van de Groen-Linkse brigade een strijd tegen het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk. Dit in navolging van onder meer Amsterdam en Utrecht. Een opmerkelijk hoogtepunt in deze kruistocht vormt een kleine mededeling onlangs in het Haarlems Dagblad met de kop: Invoering JA-sticker een succes: 596 ton papierafval minder.

In dit artikel wordt beweerd dat nu nog maar 17% van de huishoudens reclamedrukwerk ontvangt; dus 83% niet meer. Het stadsbestuur heeft de stickermaatregel uit januari 2020 geëvalueerd en komt dan vervolgens met deze conclusie, gebaseerd op een onderzoek van I&O Research.

De doelstelling is volgens de gemeente gehaald: driekwart van de inwoners wil geen reclamedrukwerk meer in de bus. Een duiding naar papierafval doet het altijd goed. Of deze gemeentelijke cijfers zijn geverifieerd, wordt niet duidelijk. En het zou zeker interessant zijn, als er dan toch afvalcijfers worden verzameld, hoe de papierafvalberg het laatste jaar is gegroeid door de explosieve verkoop van artikelen via internet. Meer dan ooit tevoren treffen we naast papiercontainers bergen met karton van webshops aan.

De gemeente strooit met dit soort mededelingen zand in de ogen van haar burgers. Wij weten dat momenteel meer dan 17% van de inwoners reclamedrukwerk ontvangt. Zo wordt ook gesteld dat 48% al een NEE|JA- of NEE|NEE-sticker op de brievenbus had geplakt voor de invoering van de maatregel. Met andere woorden: sinds de invoering is het aantal inwoners dat geen reclamedrukwerk meer wenst te ontvangen met 35% toegenomen. Maar hoe kan dat toch allemaal? Is het aantal folderweigeraars ineens twee keer zo groot? Dat wordt helaas niet onderzocht.

Hoe het in werkelijkheid zit: slechts 2% (!) van de huishoudens heeft een sticker van de gemeente Haarlem op de brievenbus geplakt. Dit bewijst dat inwoners gewoon niet in beweging komen om de sticker bij de gemeente aan te vragen of op te halen. Heel voorspelbaar gedrag. Voor de gemeente en de onderzoekers blijkbaar niet. Maatschappelijke kosten: bijna € 10 per sticker! Maar het is echt fout om te denken dat wie geen sticker heeft geplakt, geen interesse zou hebben in folders of huis-aan-huisbladen.

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer (VVD) wil ervoor waken dat haar gemeente blindweg de Groen-Linkse politiek van Haarlem omarmt en wijst er terecht op dat weekbladen en folders van groot belang zijn voor zowel de inwoners als de ondernemers. “Bij folders hebben ondernemers een groot belang”, zo reageerde ze in het Haarlems Dagblad. En ik weet uit ervaring dat ze met deze opmerking de plank raakslaat.

De argumenten van gemeenten om folderverspreiding een halt toe te roepen is vaak gebaseerd op verkeerde statements met betrekking tot milieuvraagstukken en onkunde als het gaat om consumentengedrag. En als dan door publiekelijk gefinancierd onderzoek burgers ook nog zand in de ogen wordt gestrooid, dan heeft de gemeente Haarlem toch echt een verkeerde afslag genomen.

Piet Jorritsma, directeur PaperChainManagement

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.