Petitie: ‘Betalen voor alle tassen’

Het is mogelijk, logisch en rechtvaardig om het verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen in de detailhandel uit te breiden naar àlle tassen, ongeacht van welk materiaal ze zijn gemaakt.

Een petitie van die strekking is aangeboden aan de Tweede Kamer door brancheorganisatie NRK Verpakkingen.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft komt tot de conclusie dat een algemeen verbod op het gratis verstrekken van tassen, ook van papier of textiel, in lijn is met het doel van de Europese wet- en regelgeving voor milieubescherming.

Sinds 1 januari 2016 mogen winkeliers geen gratis plastic tassen meer aan hun klanten geven. Uit de studie blijkt dat het verbod op gratis verstrekken van plastic tassen leidt tot minder plastic tassen en een toename van het aantal papieren tassen.

Uit een TNO-rapport blijkt dat tassen van andere materialen niet milieuvriendelijker zijn dan plastic tassen.Tassen van papier hebben op sommige punten juist een hogere milieubelasting dan tassen van plastic. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van land en water en uitstoot van fijnstof.

TNO stelde dat textiel en papier sneller afbreekbaar zijn dan kunststoffen en suggereert daarmee dat deze materialen minder lang als zwerfvuil in het milieu aanwezig zijn. Er is echter geen rekening gehouden met de niet-afbreekbare onderdelen (coating/inkt) van een papieren tas. De plastic tas heeft de laagste overall milieu-impact, aldus CE Delft, dat hieruit concludeert dat een hoger milieuvoordeel kan worden gehaald als het verbod op gratis tassen niet alleen voor plastic zou gelden, maar ook voor papier en textiel. De toename van het gebruik van papieren tassen kan namelijk het milieuvoordeel door afname van plastic tassen teniet doen. Indien slechts een klein deel (10 tot 38%) van de plastic tassen wordt vervangen door papieren tassen, wordt de milieuwinst al teniet gedaan. Met een maatregel tot het beprijzen van tassen van álle soorten materialen kan de overheid laten zien dat zij de milieueffecten door gebruik van tassen aanzienlijk terugdringt. Bovendien wordt hiermee het signaal afgegeven aan de burgers dat het relevant is om zuinig om te gaan met álle grondstoffen. Dat doet recht aan de opvattingen van de circulaire economie, aldus NRK Verpakkingen.

Naar nieuwsoverzicht