Papier- en kartonproductie EU-landen in 2017

Uit dit diagram blijkt dat Duitsland, Finland en Zweden de belangrijkste producenten zijn voor de papier- en kartonproductie. Duitsland springt er met een marktaandeel van 25% bovenuit.

Ga terug