PaperChainManagement BV (PCM) has been acquired by HH Global. Please visit HHGlobal.com.

Markt grafisch papier: chaos houdt aan

Op de markt voor grafisch papier is het een doorlopende chaos. De enorme onbalans tussen vraag en aanbod zorgen ervoor dat er een ware run is op de productiecapaciteit van papier. Beschikbaarheid is momenteel het criterium waarom het draait. Door de snelle afbouw van productiecapaciteit proberen alle afnemers hun tonnages veilig te stellen. In heel Europa zien we deze trend.

Naast beschikbaarheid hebben papierproducenten te maken met enorme stijgingen van de prijzen van grondstoffen als oud papier en pulp. Ook de snelle stijging van energieprijzen en transportkosten trekken een spoor. De prijzen van oud papier zijn in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook van pulp en celstoffen zijn de prijzen het laatste jaar met tientallen procenten gestegen.

De vraag neemt in 2021 weliswaar weer toe vergeleken met 2020, maar blijft al met al toch onder het niveau van 2019. Over de eerste negen maanden van 2021 is de vraag volgens Eurograph ten opzichte van de eerste negen maanden van 2020 met 2% toegenomen. Maar dit is wel sterk van de kwaliteit afhankelijk. Zo is de vraag naar krantenpapier licht gedaald, terwijl ander soorten juist gestegen zijn.

Dus de trend is overduidelijk: de vraag naar grafisch papier neemt verder af. In de grafiek is het het verloop van de vraag te zien over de laatste jaren. Ook op dit moment blijkt dat de bezettingsgraad van de papiermachines zonder meer goed is, maar dat is mede het gevolg van de forse afbouw van capaciteit. Deze ontwikkeling heeft nu een significanter effect dan een lichte toename van de vraag.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.