Kartonindustrie profiteert van lage oud papierprijzen

Daar waar verliezers zijn, zijn er ook altijd weer winnaars. De golfkartonindustrie heeft in de industriële sector (o.a. automotive) een flinke terugval gehad in de vraag; de online business was daarentegen weer booming.

Al met al heeft ook de kartonindustrie geprofiteerd van lagere prijzen voor het oud papier. Deze grondstofprijs stond mede onder druk door een terugval van de vraag vanuit China. In onderstaande grafiek staat de prijsontwikkeling van de diverse basismaterialen voor de kartonproducenten. Uiteindelijk ligt het prijspeil van 2020 onder het niveau van 2015.

De prijsvolatiliteit is bij alle soorten min of meer gelijk. Producenten hebben inmiddels aangekondigd hun prijzen weer te verhogen na de terugval medio dit jaar. Voor de komende maanden is de verwachting dat er een opwaartse prijsdruk zal zijn omdat de vraag naar oud papier vanuit China weer toeneemt. De oud papierprijzen zijn weer stijgende. De verwachting is ook dat handelaren voorraden oud papier in China tot eind dit jaar nog aanvullen. Daarna gaat de export richting China afnemen door de importbeperkingen van de zijde van de Chinese regering.

Op de markt van grondstoffen voor de verpakkingsindustrie wordt het de komende jaren spannend. Nu steeds meer concerns afscheid nemen van traditionele grafische papierkwaliteiten, verschuift het productiespectrum meer richting de verpakkingsindustrie. Tot begin 2023 komt door nieuwbouw en ombouw er meer dan 3 miljoen ton capaciteit bij. De producenten lopen hiermee het risico een voedingsbodem te leggen voor een ‘varkenscyclus’ in deze sector. Een voorbeeld hiervan hebben we gezien gedurende de laatste tien jaren in de sector grafisch papier.

Fluctuaties

De oud papiermarkt is onderhevig aan fluctuaties. Overschot aan oud papier en voorraadvorming zorgen voor prijsdruk aan de ene kant. Aan de andere kant neemt de vraag – in tegenstelling tot een paar maanden geleden – vanuit China weer toe en is er ook op de Europese markt weer een toenemende vraag naar grondstoffen voor golfkarton. De verwachting is dat de komende maanden de prijzen zich zijwaarts zullen bewegen. De volatiliteit is nog niet uit deze markt verdwenen, zeker ook omdat de export naar China door importverboden onder druk blijft staan in 2021.

De recycling quote voor oud papier blijft in Europa op een hoog peil staan. Uit de CEPI cijfers blijkt dat het gemiddelde over 28 landen nog altijd op 72% ligt.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.