Het blijft onrustig aan het prijsfront

De afzet in de papiermarkt is in de eerste negen maanden van 2020 met tientallen procenten gedaald. Na het uitbreken van de coronapandemie ging de rem op advertentie-uitgaven en dientengevolge ontstond een sterke terugval van volumes. Dit heeft een enorm gat geslagen in met name de markt voor krantenpapier, maar ook de andere kwaliteiten hebben daaronder geleden.

De markt van catalogi (zoals reisgidsen en postorders) is grotendeels weggevallen. Daarbovenop kwam nog een volumedaling van huis-aan-huisfolders. Retailers hielden aanvankelijk de hand op de knip omdat door lockdowns traffic naar de winkels onder druk stond.

Richting de verpakkingsmarkt is er daarentegen een omgekeerde beweging. Volumegroei door online aankopen en een grote vraag naar producten in de supermarkten zorgden voor groei in het verpakkingssegment.

In onderstaand diagram is het verschil samengevat in de afzet van grafisch papier over de eerste negen maanden van 2019 en 2020 bij de grootste Europese producenten.

Voor de periode die nog resteert van 2020 zullen de producenten hun achterstanden vergeleken met 2019 niet meer kunnen wegwerken. Wel is het zo dat de vraag naar grafisch papier de laatste weken weer aantrekt. De situatie voor 2021 bestempelen leveranciers als onzeker; op het prijsfront is het onrustig. En dat zal ook nog wel even blijven zo is de verwachting.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.