Grenzen aan recycling van plastic

Er zitten grenzen aan de mogelijkheden voor het recyclen van plastic verpakkingsmateriaal. In 2025 kunnen we met de grootste mogelijke inspanningen 72 procent van het gebruikte plastic recyclen, maar dat zal grote investeringen vergen. Dat zeggen wetenschappers van de universiteiten van Wageningen, Twente en Gent. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor het recyclen van verpakkingsplastic.

De wetenschappers spreken in hun rapport van een ‘utopisch scenario’ om die 72 procent te bereiken, wat overigens nog ruim boven het target van 50 procent ligt dat de EU als doel heeft gesteld. “Dit is een waarschuwing voor alle betrokkenen dat circulariteit in kunststofverpakkingen niet gemakkelijk verwezenlijkt kan worden. Er zijn meer revolutionaire technologieën nodig en nieuw beleid (herbruikbare verpakkingen bijvoorbeeld) om een werkelijk circulaire economie te bereiken”, aldus de onderzoekers.

Chemische recycling
Geavanceerde recycling, ook wel chemische recycling genoemd, breekt plastic af tot volledig nieuwe producten die als grondstof voor de productie van nieuwe plastic voedsel- en drankverpakkingen kunnen dienen. Dit was tot voor kort nog enkel mogelijk met specifieke inzameling van voedselverpakkingen, zoals PET-flessen via het statiegeldsysteem.

Daniël Poolen, duurzaamheidsonderzoeker voor energietransitie en circulaire economie bij RaboResearch, maakt in een vorige maand gepubliceerd rapport ernstige kanttekeningen bij deze technologie. ”Wij denken dat geavanceerde recycling een aanvulling kan zijn op bestaande recyclingmethoden – dus het kan helpen om de wereldwijde recyclingpercentages te verhogen en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bevindt zich nog in een te vroeg stadium van ontwikkeling om te kunnen concluderen of het dé ultieme oplossing is voor het plastic verpakkingsafvalprobleem. Er zijn zorgen over de energie-efficiëntie en de giftigheid van de bijproducten, die beide enorme gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Daarom is het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan om de voor- en nadelen van de verschillende processen te evalueren. Het zal enige jaren duren voordat geavanceerde recycling een significante impact heeft en het acceptatieniveau van andere vormen van recycling bereikt.”

Herbruikbare verpakkingen
Kim Cheng, manager van het Deutschen Verpackungsinstitut (DVI), zette onlangs ook al vraagtekens bij het hergebruik van plastic verpakkingen. “Herbruikbare verpakkingen moeten ook worden verzameld, schoongemaakt en vervoerd. De vraag of wegwerpbaar of herbruikbaar duurzamer is, moet worden gesteld aan de hand van transparante en op feiten gebaseerde levenscyclusanalyses. We moeten hier niet in het duister tasten. De beslissing moet niet worden genomen op basis van imago of groene euforie, anders valt het op onze voeten, en vooral onze omgeving. Iedereen die duurzame vooruitgang wil, moet neutrale analyses en de op feiten gebaseerde resultaten ervan niet schuwen.”

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.