PaperChainManagement BV (PCM) is nu onderdeel van HH Global.

Goede bezettingscijfers papierfabrieken

Hoewel de vraag in vergelijking met 2019 nog achterblijft, is de bezettingsgraad van de papierfabrieken zonder meer goed te noemen. Een gemiddelde utilisatienorm van meer dan 90% wordt gerealiseerd over de eerste negen maanden van 2021, zo blijkt uit de recente cijfers van Eurograph. Dit is mede een gevolg van het verdwijnen van productiecapaciteit, waardoor er een run is op de overblijvende capaciteit en minder een gevolg van de toename van de algehele vraag.

Houtsnippers, grondstof voor de papierindustrie. Foto WikiCommons/Pim van Tend

De verwachting is dat dit niveau ook voor de rest van dit jaar stand zal houden en nog doorloopt in het eerste kwartaal van 2022. Daarna wordt het spannend, want de vraag is of alle gereserveerde capaciteit daadwerkelijk kan worden ingezet voor de productie en leveringen of dat er sprake zal zijn van een terugval in de vraag naar papier en het elimineren van dubbele capaciteitsreserveringen. Levertijden als gevolg van goede bezetting lopen vooralsnog nog steeds op.

Het is heel goed mogelijk dat er in de loop van het eerste kwartaal enige ontspanning optreedt. Dat zal dan ongetwijfeld doorwerken in de pricing policy van de papierleveranciers. Maar de prognose is wel dat er geen terugkeer zal zijn naar de extreem lage prijzen van de laatste jaren.

De CEPI (koepelorganisatie papierproducenten) is bezorgd om sterk stijgende kosten van energie, grondstoffen en transport. Dit treft alle sectoren in de industrie: grafisch papier, verpakkingspapier en drukkers.

De verwachting is dat in 2022 er zeker nog meer saneringen in de papier- en drukindustrie zullen plaatsvinden. Er zal meer ombouw gaan plaatsvinden richting de verpakkingsindustrie. Hoewel grote concerns als UPM en Stora Enso uitstekende 3e kwartaalcijfers hebben laten zien, blijkt toch dat de divisie grafisch papier een zorgenkind is als het om rendement gaat. Het is te verwachten dat verdere saneringen zullen worden doorgevoerd.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.