PaperChainManagement BV (PCM) has been acquired by HH Global. Please visit HHGlobal.com.

Europese papierindustrie worstelt met giftige cocktail

Een giftige cocktail van factoren die elkaar versterken is er de oorzaak van dat alle Europese papierleveranciers prijsverhogingen hebben aangekondigd of reeds doorgevoerd. Vorig jaar ging de Europese papierindustrie nog gebukt onder de gevolgen van de coronapandemie, maar wat betreft de prijsontwikkeling is het tij gekeerd.

De verkoopcijfers en prijzen stonden als gevolg een sterke teruggang in volumes onder sterke druk. In alleen al het segment krantenpapier bedroeg de volumedaling circa 22% tot 25%. Gevolg waren historisch lage prijzen voor alle soorten en kwaliteiten.

De Finse groep Stora Enso heeft een drastische reductie (circa 35%; 1,2 miljoen ton) van haar papiercapaciteit aangekondigd. De slechte situatie die mede is ontstaan door de coronapandemie, heeft Stora Enso doen besluiten fabrieken versneld te sluiten. Voor eind 2021 moet dit proces zijn afgerond. De toekomstverwachting is dat markt voor grafisch papier niet zal groeien en overcapaciteit vooralsnog een belangrijk issue zal blijven. Daarentegen zet het concern meer en meer in op grondstoffen voor de verpakkingsindustrie, bio-materialen en de productie van hout voor de bouwindustrie.

Het Finse UPM verkoopt in Groot-Brittannië krantenpapierfabriek Shotton aan de Turkse Eren Paper Ltd., die de fabriek zal inzetten voor de productie van karton. In de loop van dit jaar zal dus ook deze capaciteit voor krantenpapier uit de markt verdwijnen.

De vraag naar pulp- en celstoffen zorgt voor een tweede factor die de prijzen van papier omhoog stuwt. De verkrijgbaarheid is voor papierproducenten een belangrijk vraagstuk. In bijgaande grafiek komt naar voren dat de prijzen van celstoffen/pulp als gevolg van problemen met de verkrijgbaarheid snel omhoogschieten.

Voor leveringen in de rest van het jaar zijn verdere stijgingen niet uitgesloten.

Energieprijzen fors omhoog
Energie is een belangrijke factor bij de productie van papier en ook de prijs hiervan is dit jaar enorm snel gestegen ten opzichte van 2020. In de grafiek zien we dat de elektriciteitsprijzen inmiddels bijna zijn verdubbeld.

De prijsontwikkeling van energie heeft een belangrijke impact op de productiekosten van papier. Voor 2021 laat deze kostenfactor inmiddels sinds lange tijd de hoogste notering zien.

Transportkosten
Transportkosten zijn zowel aan de afzetzijde (transport van papier en andere grondstoffen) als aan de aanvoerkant (toevoer basismaterialen) in de keten met betrekking tot de papierproductie van enorm belang. Dit betekent dat papierproducenten op velerlei fronten te maken hebben met een toename van de transportkosten.

Zoals onder andere uit het diagram blijkt zijn de transportkosten enorm gestegen. Door een tekort aan containers en vervoerscapaciteit én verkeerde allocaties van containers, hebben de transportkosten in een jaar tijd een enorme sprong omhoog gemaakt.

Cocktail compleet
Het gevolg van het onder controle krijgen van de effecten van de coronapandemie is dat er ook langzaam aan weer meer vraag is naar grafisch papier. Ook is er nog steeds een sterke vraag naar papier en karton voor de verpakkingsindustrie.
Tegelijkertijd zorgt dus afbouw van productiecapaciteit voor grafisch papier voor een ombouw van machines ook richting de verpakkingsindustrie. Diverse concerns zijn met deze transformatie onderweg (bijvoorbeeld SCA, Stora Enso en Norske Skog).
De toename van de vraag naar karton drukt ook op de oudpapiermarkt, die in volume vorig jaar is teruggevallen door het geringere aanbod van oudpapier. Maar omdat dit weer als basisstof van belang is voor de productie van nieuw papier brengt de beschikbaarheid van oudpapier de keten weer in gevaar. Het gevolg is een enorme stijging van de prijzen van oudpapier ten opzichte van een jaar geleden (3 tot 4 keer hoger).

Als we de cocktail waar de papierindustrie mee worstelt tegen het licht houden, dan hebben we dus te maken met een mix van factoren die elkaar versterken: te kort oudpapier, toenemende transportkosten, hogere energielasten, reductie capaciteit grafisch papier, toename vraag karton/liners en hogere pulp- en oud papierprijzen.

Papier en karton
De historisch lage prijzen van papier en karton kunnen geen weerstand bieden aan deze cocktail. Dit heeft er dan ook toe geleid dat prijzen van grafisch papier in alle EU-landen met € 60 tot € 80 per ton omhoog gaan. Voor kraft- en testliners voor de productie van karton beweegt deze stijging in de richting van ten minste € 50 per ton. Alle prijsverhogingen gelden met ingang vanaf mei-juni en voor nieuwe projecten met directe ingang. Bestaande contracten worden gerespecteerd, maar nieuwe en extra volumes gaan alleen tegen nieuwe prijzen.

Deze enorme stijging heeft zeker ook impact op de grafische industrie. Bedrijven die contracten hebben afgesloten zullen tot het einde van de contracttijd verzekerd zijn van eerder overeengekomen prijzen. Maar er zijn ook drukkerijen en retailers die de gok hebben genomen voor prijzen tot en met juni dit jaar. Deze afnemers worden met onmiddellijke ingang met deze prijsstijgingen geconfronteerd. Deze prijspolicy wordt door alle EU-producenten gevolgd.

Het einde van de coronapandemie is in zicht, maar de papierindustrie in Europa en haar afnemers zitten voorlopig opgezadeld met een giftige cocktail.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.