PaperChainManagement BV (PCM) is nu onderdeel van HH Global.

Corona raakt ook papierindustrie

Door de coronacrisis worden massaal orders geskipt bij de papierindustrie omdat landen in een hele of gedeeltelijke lockdown gingen. Retailers kijken als eerste waar ze kunnen besparen op de marketinguitgaven. Dit betekent bijvoorbeeld dat huis-aan-huis uitgaven gedeeltelijk of helemaal komen te vervallen, want de adverteerders blijven weg.

Kranten worden dunner en de weekbladen raken aan het infuus. Het effect is dat de afzet en productie van papierfabrieken daalt. Nu kampt de papierindustrie al een paar jaar met krimp. De afzet van krantenpapier is in 2019 met circa 10% teruggevallen ten opzichte van 2018. Dat geldt ook voor LWC. Voor SC papier en verbeterd krantenpapier was dat circa 6% tot 8%. Deze trend heeft zich vertaald in dalende prijzen voor 2020. Uit onderzoek van de Amerikaanse Group M blijkt dat als gevolg van de oprukkende digitalisering en internet de advertentievolumes jaarlijks met circa 5% blijven dalen. En daar komt het corona-effect nog bovenop.

Wat betreft de verdere ontwikkelingen van de papierprijzen dienen zich nog veel onzekerheden aan. Pas als er zicht is op de effecten van de lockdowns in de diverse markten en de vraag/aanbod verhouding goed op de beeldplaat staat, zullen papierconcerns de balans opmaken en kijken hoe ze de tweede helft van dit jaar ingaan. En dan is er nog het vraagstuk van de financiële weerbaarheid van drukkers. Dit is iets waar papierconcerns zich ook in toenemende mate zorgen over maken. Een groot aantal drukkers draait met verlies en de vraag is hoe lang ze dat kunnen volhouden.

Opleving verpakkingsindustrie

De coronacrisis zorgt wel voor een opleving richting de verpakkingsindustrie; dit geldt zowel voor karton (meer e-commerce), verpakkingspapier als ook voor kunststoffen (pvc-s). Producenten van golfkarton en van farmacieverpakkingen zijn goed bezet. Met name de levensmiddelenbranche stuwt de vraag op. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen hiervan licht zullen stijgen, zeker als de markt weer normaliseert. De eerste verhogingen voor verpakkingsmaterialen zijn al aangekondigd. Aangekondigd is dat Kraftliners met € 30 per ton omhoog zullen gaan. Ook de prijs van celstof loopt weer op. Golfkarton op basis van recyclingmateriaal gaat waarschijnlijk ook omhoog; de verwachting is circa € 35 per ton.

Voor het grafische papier wordt door concerns een actief capaciteitsmanagement gevoerd. Er is een tijdelijke stilstand geweest bij Norske Skog in Frankrijk en Noorwegen. Caledonian Paper (Schotland) van UPM heeft capaciteit stilgelegd en SCA-Ortviken (Zweden) heeft ook een tijdelijke stillegging om een antwoord te vinden op de vraaguitval. Ook Stora Enso heeft dit in overweging. Alle concerns volgen min of meer dezelfde strategie: capaciteit managen en afstemmen op de vraag om prijsverval te voorkomen.

Prijsontwikkeling

In de onderstaande grafieken is de prijsontwikkeling van de diverse basissoorten papier weergegeven. De conclusie is dat mede door capaciteitsmanagement de prijzen in horizontale richting bewegen. De verwachting is dat in diverse landen de vraag weer zal toenemen omdat de retailhandel zal gaan versnellen na de periode van lockdown.

Als een van de eerste concerns heeft Sappi aangekondigd dat de prijzen met 5% tot 8% in Europa omhoog gaan.

Naar nieuwsoverzicht
PCMscanTM: gratis waardevol advies

Meer efficiency en lagere kosten in uw print-, presentatie- of verpakkingsketen? Met de PCMscanTM bekijken wij de financiële en duurzame besparingsmogelijkheden. Vraag hier de PCMscanTM aan en wij bellen u voor een vrijblijvende afspraak waarna wij de scan zullen uitvoeren.