Afvalbeheersbijdrage 3e kwartaal 2018

Door het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF) is besloten om over het 3e kwartaal van 2018 een heffing (de afvalbeheersbijdrage) aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, op te leggen.

De SVF is de financiële tak van het PRN-systeem (stichting Papier Recycling Nederland). De afvalbeheersbijdrage is vastgesteld op € 3,50 per ton (exclusief btw) en dient ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en SVF voor de periode tot begin 2020.

De afvalbeheersbijdrage is een bijdrage die door de overheid verplicht is gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring. Ter voorkoming van misverstanden: deze afvalbeheersbijdrage voor papier en karton heeft dus niets te maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Ga terug