UPM en Stora Enso: lagere omzet, meer winst

UPM en Stora Enso, de grootste papierproducenten, noteren over 2017 een stevige winstgroei. Dit wordt mede veroorzaakt door de diversificatie strategie van deze concerns.

Van de grotere papierconcerns in Europa loopt de omzet van het grafisch papier terug. In bovenstaande tabel is te zien dat de omzetten van met name van UPM en Stora Enso teruglopen. De afzet van papier laat zien dat UPM een teruggang heeft van bijna 2,5% en Stora Enso van zelfs 10%. De volumes van SCA en Holmen laten een stabiel beeld zien. Voor 2018 is de bezettingsgraad hoog, maar dat is mede het gevolg van capaciteitsreducties van de laatste twee jaar.

Ga terug