Meer gemeenten voor JA|JA -sticker

De invoering van de JA|JA-sticker in Amsterdam, waardoor alleen mensen met een sticker op de brievenbus reclamefolders ontvangen, vindt landelijk navolging.

In zeven grote gemeenten is reeds een motie aangenomen om het systeem ook in te voeren.
In tal van andere gemeenten zijn raadsvragen gesteld, maar vrijwel overal wil men het oordeel van het gerechtshof eind dit jaar afwachten.

De Amsterdamse huis-aan-huis krant De Echo spint ondertussen garen bij de nieuwe situatie door folders als advertentie op te nemen.

Ga terug